2 listopada 2010

Piszemy listy

Jesteśmy już w klasie trzeciej i coraz więcej czasu poświęcamy na redagowanie różnych wypowiedzi pisemnych. Wspólnie pisaliśmy opowiadanie o jesiennym spacerze, opis wiewiórki układaliśmy samodzielnie uzupełniając zdania zgromadzonymi wyrazami, natomiast listy uczyliśmy się pisać podczas pracy grupowej podzieleni na sześć zespołów. W zależności od adresata stosowaliśmy odpowiednie zwroty grzecznościowe i odpowiednio redagowaliśmy treść listu.
I zespół - (Cyprian, Wojtek H., Marek) pisał list do chorego kolegi znajdującego się w szpitalu o tym, co dzieje się w szkole.


II zespół - (Marcin, Jeremiasz, Dawid S.) pisał list do burmistrza miasta w sprawie budowy pływalni obok naszej szkoły.


III zespół - (Ewa, Sandra, Wojtek F.) pisał list do prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie budowy placu zabaw na terenie naszego osiedla.


IV zespół - (Wiktoria, Kinga, Antoś) pisał list wnuczka przebywającego na zimowisku do babci i dziadka.


V zespół - (Karolina, Ewelina, Adaś M.) pisał list córki będącej na kolonii nad morzem do rodziców.


VI zespół - (Adaś C., Mateusz O.) pisał list do kolegi zachęcający go do przeczytania ciekawej książki.


Wszystkie zespoły dobrze wywiązały się ze swojego zadania pamiętając o przestrzeganiu zasad dotyczących pisania listów. Zaprezentowane prace nagrodziły brawami.

Brak komentarzy: